×

Jak obliczyć potrzebną ilość rolek tapety?


Jeśli mamy już obliczoną powierzchnię ścian do tapetowania, następnym krokiem będzie obliczenie ilości potrzebnych rolek tapet. Wyliczenie polega na podzieleniu powierzchni ścian do tapetowania przez powierzchnię, którą może pokryć jedna rolka tapety. Należy tutaj uwzględnić pasowanie wzoru, które będzie wiązało się z odpadem podczas tapetowania. Jeżeli otrzymany wynik będzie miał postać ułamka, należy go zaokrąglić w górę. Liczba, którą otrzymamy jest równoznaczna z ilością tapet potrzebnych do wytapetowania danego pomieszczenia.